lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Energi

Energi kan varken skapas eller förintas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi är ett av fysikens grundbegrepp och kommer kommer tillbaka inom fysikens alla områden. Energiprincipen är en av fysikens viktiga bevarandelagar och genom energiomvandlingar knyts olika områden ihop. Fysikens energi är ett abstrakt begrepp, men genom att studera olika exempel på energiomvandlingar kan man efterhand bygga upp en djupare förståelse.

Energi är också ett ord som används på många andra sätt för att beskriva vardagserfarenheter, som kan användas som utgångspunkt diskussioner om relationen mellan vardagsspråk och naturvetenskapligt språk och för att utveckla begreppet.

Dokumentet Benchmarks for science literacy konstateras att "Energi är ett viktigt undantag till principen att elever ska förstå idéer innan de får etiketter att använda. Barn har nytta av att tala om energi innan de kan definiera det. Ideer om energi som elever möter utanför skolan  - t.ex. att få snabb energi från godis eller att släcka lampan för att inte "slösa energi" - kan vara oprecisa, men stämmer ändå ganska bra med de tankar om energi som vi vill att eleleverna skall lära sig. (Läs mer

Energiomvandlingar

Genom omvandlingar knyts olika områden samman, och en inledande övning kan vara att tillsammans ge exempel på vardagsanvändning av "energi" och identifiera olika slags energi och omvandlingar mellan dem.

I workshopen arbetade vi med exemplen nedan.