lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Naturvetenskapligt arbetssätt

Naturvetenskapliga undersökningar är mer komplexa än man ofta tänker sig. Processen är t.ex. en mer subtil och krävande  än den naiva iden att "göra noggranna observationer och sedan organisera dem". Den är mycket mer flexibel än den rigida sekvensen av steg som ofta presenteras i läroböcker som "den naturvetenskapliga metoden".  Den innebär mycket mer än bara att "göra experiment" och är inte begränsad till laboratorier. Naturvetenskapliga undersökningar involverar mer fantasi och uppfinningsrikedom än många människor inser. Förr eller senare måste dock också strikt logik och empirisk evidens finnas med.

(Ur Benchmark for science literacy: Om Scientific inquiry)

Vad spelar roll ?

En vanlig situation är att man vill studera något fenomen och vilka faktorer som påverkar vad som händer. Det kan då vara bra att först göra en lista av alla tänkbara variabler som kan spela roll, och sedan försöka planera experiment så att man kan jämföra vad som händer när man varierar en variabel i taget. Ofta kan det vara bra att först göra några enkla experiment för att få en känsla för hur olika variabler spelar in. Vi diskuterar nedan ett par enkla experiment där man kan genomföra systematiska undersökningar. Som lärare kan man välja vilka föremål som kan användas och därigenom anpassa svårighetsgraden till aktuell elevgrupp.

I alla dessa undersökningar upptäcker man att variabler som man förväntat sig spelar roll faktiskt inte gör det. Även att något inte spelar roll är ett viktigt resultat! Se också häftet: Leta likheter

Vad rullar snabbast?

Material:

  1. Påse med studsbollar i olika storlekar, eventuellt också någon glas- och/eller stenkula.
  2. Påse med bandyboll, tennisboll och andra bollar i olika storlek som har luft inuti.
  3. Påse med blandade bollar, eventuellt också någon med vätska i mitten.
  4. Påse med bollar, burkar eller flaskor med sand/ris/vatten, kanske ett par soppburkar med t.ex. buljong och svampsoppa.

I början av undersökningen får grupperna en av påsarna 1 och 2. (Om det behövs kan man försiktigt föreslå att grupperna jämför två bollar i taget i stället för att ta tid.) 

När grupperna börjar komma fram till slutsatser kan man som lärare lägga till en boll av det andra slaget eller något av de andra föremålen för att utmana slutsatserna och fundera över fler möjliga variabler.

Läs mer