lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Elektrisk energi

Tåget i berg- och dalbanan Helix accelereras med elektromagnetism, i två accelerationszoner med med LSM-tekniken (Linjär synkronmotor).  Ett fullastat tåg väger ca 10 ton. Till vänster på bilden syns den andra accelerationszonen. På sidan http://tivoli.fysik.org/liseberg/attraktioner/helix/energiomvandlingar/ finns data för olika delar av Helix-spåret.

  • Utskjutning 1 är 44.6 m lång, lutar 7.2o, slutar på höjden 36.7 m och ger tåget en fart 21.3 m/s,
  • Utskjutning 2 är 69.5 m lång, lutar 9.7o, slutar på höjden 42.4 m och ger tåget en fart 23.5 m/s.

Hur stor energi tillförs i de två accelerationszonerna? Hur stor effekt behövs minst?

För att kunna uppskatta den tillförda energin behöver vi också veta farten före accelerationszonerna. Tåget startar på höjden 47.5m och åker 156 m innan det kommer fram till den första accelerationszonen. Med hänsyn till energiförluster kan man komma fram till att farten bör vara ca 16m/s före den första accelerationszonen.