lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Elektrisk energi - fortsättning

(se uppgifter och data på förra sidan

Energiomvandlingar i den första accelerationszonen

  • Farten ökar från ca 16m/s till 21.3 m/s, vilket ger en ökning i rörelseenergi på ca 1MJ
  • Ur lutningen och accelerationszonens längd (44.6m) vet vi att höjden ökar 5.6 m, vilket ger en ökning i lägessenergi på drygt 0.5 MJ.
  • Total energi som måste tillföras tåget är alltså ca 1.5MJ
  • Tiden för accelerationen blir ca 44.6m/(19m/s) ≈ 2.3 s. 
  • Den genomsnittliga accelerationen blir 0.2g och genomsnittlig effekt P=1.5MJ/2.3s≈ 0.7MW

Energiomvandlingar i den andra accelerationszonen

Den andra accelerationszonen kommer efter 785m och är 69.5m lång. Farten före kan uppskattas till 17m/s

  • Farten ökar från ca 17m/s till 23.5 m/s, vilket ger en ökning i rörelseenergi på ca 1.4MJ
  • Höjden ökar 11.5 m, vilket ger en ökning i lägessenergi på ca 1.1 MJ.
  • Total energi som måste tillföras tåget är alltså ca 2.5MJ
  • Tiden för accelerationen blir 69.5m/(20m/s) ≈ 3.5 s. 
  • Den genomsnittliga accelerationen blir 0.2g och genomsnittlig effekt P=2.5MJ/3.5s≈ 0.7MW

Tillförd energi för en tur blir 4MJ. 

Hur mycket är 4MJ?