lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kemisk energi - om kalorier och joule

Hur mycket energi finns det i en sockerbit?

Energi i mat anges traditionellt i "kalorier", där en kalori egentligen är en kilocalori och motsvarar ca 4 kJ. (En calori är den energi som behövs för att värma 1 gram vatten 1°C.) Kalorierna i maten svarar mot kemisk energi. 1g socker innehåller ca 4 kcal ≈17 kJ.

  • Hur många sockerbitar behövs för att den kemiska energin i sockerbitarna skulle svara mot de 4MJ som behöver tillföras för att ett tåg i berg- och dalbanan Helix ska kunna åka en tur. (En sockerbit väger nästan 2.5 g)

Kalorier, joule och elektronvolt i kemi och fysik

Hur stor är den kemiska energin per sockermolekyl (C12 H22 O11). (Beräkna först massan för en sockermolekyl och använd att massenheten 1u ≈ 1.7. 10-27 kg)

  • Man säger ibland att "Kemi är fysik på elektronvoltsnivå". Stämmer detta för socker? - Hur många eV kemisk energi finns det i en sockermolekyl?
    (1eV =1.6. 10-19 J)
  • Hur många eV per nukleon (dvs proton eller neutron) svarar  detta mot?
  • Hur många eV blir det per elektron?