lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kemisk energi: Energi och molekyler

(Svar och kommentarer till uppgifter på förra sidan)

Energin i en sockerbit (ca 2.5g) blir då ca 40 keV och det behövs alltså energi från ca 100 sockerbitar för en Helix-tur. Energin i en sockerbit svarar ungefär mot energin hos en (liten) bil i stadstrafik.

Energi på molekylär nivå

Om man vill göra en överslagsberäkning kommer man fram till att 100 MJ/kg svarar mot 

     100 MJ/kg * (1.6710-27 kg/u) / (1.6.10-19eV /J) ≈ 1 eV/u.

För att beräkna energin i en sockermolekyl kan vi då notera att

  • En sockermolekyl  (C12 H22 O11) har massan (12*12+22+11*16) u = (144+22+176) u = 342u
  • ...och innehåller (12*6+22+11*8) = (72+22+88) = 182 elektroner

Sockrets kemiska energiinnehåll, 17 MJ/kg svarar då mot ca 0.18 eV/u ≈ 0.2eV/u. För varje elektron blir det ca 0.33 eV

För en sockermolekyl blir detta total 61 eV.