lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Richard Feynman diskuterar energi, begrepp och förståelse

Se först en liten film där Richard Feynmans berättar om hur hans far diskuterar skillnaden mellan att veta vad något heter och att verkligen kunna något https://coffeeandjunk.com/knowing-something/. (Om vi vet vad en fågel heter på olika språk så säger det ingenting om fågeln - bara om människorna och vilka namn de har gett fågeln.)

Waxalixes makes it go

(Ur "Surely, You are Joking, Mr Feynman", Feynman and Leighton, 1985)

Texten nedan är en beskrivning av Richard Feynmans arbete i en lärobokskommitte, och innehåller många tankar om undervisning, lärande och tolkning av resultat

... Det var t.ex. en bok som började med fyra bilder: Först var det en leksak som skulle vridas upp, sedan en bild på en bil, en pojke som åkte cykel och sedan något annat. Under varje bild stod "Vad får det att röra sig?"

Jag tänkte, jag vet vad detta är: De ska prata om mekanik - hur fjädrarna fungerar inne i leksaken; om kemi - hur en bilmotor fungerar, och biologi - hur musklerna fungerar.

Det var sådana saker min far skulle ha pratat om: "Vad får det att röra sig? Allt rör sig för att solen skiner." Och sedan skulle vi ha roligt åt att diskutera det: Jag skulle säga "Nej, leksaken går för att fjädern är uppdragen" och han skulle fråga "Hur blev fjädern uppdragen?". "Jag vred upp den" "Och hur kunde du röra dig?" "För att jag har ätit" "Och maten växer bara för att solen skiner. Så det är genom solen som alla de här sakerna rör sig". På det sättet kunde han få mig att förstå begreppet att rörelse är en omvandling av solens energi.

Jag vände på sidan. Svaret var för leksaken som skulle dras upp: "Energi får den att röra sig". Och för pojken på cykeln: "Energi får den att röra sig". För allting "Energi får den att röra sig".

Men det betyder ju ingenting. Antag att det skulle vara "Wakalixer". Det är en allmänna principen. "Wakalixer får den att röra sig". Det kommer inte in någon kunskap. Barnet lär sig ingenting; det är bara ett ord.

Vad de borde ha gjort är att titta på leksaken, och se fjädrarna inuti, lära sig om fjädrar, lära sig om hjul och strunta i "energi". Senare, när barnen vet något om hur leksaken fungerar, så kan de diskutera den mer allmänna energiprincipen.

Det är inte ens sant att "energi får det att röra sig", för om den stannar så skulle man lika gärna kunna säga att "energi får den att stanna". Det de talar om är att koncentrerad energi omvandlas till mer utspädda former, vilket är en subtil aspekt av energi. Energin varken ökar eller minskar i dessa exempel; den omvandlas bara från en form till en annan. Och när något stannar, så övergår energin till värme, till allmänt kaos.