lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Centralt innehåll, Fysik 1

 

Övergripande syften och Centralt innehåll i  Fysik 1

 


 

 
1: Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.

 

 
2: Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.3: Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning. 4: Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.5: Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.
 

Rörelse och krafter

 
 

1 A

 
 

2A

 
 

3A

 

 4A

 

5A

 

B Energi och energiresurser

 

 1 B

 

 2B

 3B

 4B

 
 

5B

Strålning inom medicin och teknik1C2C

 3C

 4C 

5C

D Klimat och väderprognoser 

1D2D3D

 

4D 

5D

 
 

E Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska

 
 

1E 

 

 

2E 

 

 

3E

 

4E 

 

5E