lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Centralt innehåll, fysik 2

   

 

Övergripande syften och Centralt innehåll i  Fysik 2

 


 

 
 

1: Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.

 
2: Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat. 

3: Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.

 
4: Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle. 

5: Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

 
 

Rörelse och krafter

 
 

1 A

 
 

2A

 
 

3A

 
 

4A

 

5A
 

 
 

B Vågor, elektromagnetism och signaler

 
 

1 B

 
 

2B

 

3B

 

4B

 

5B

 
 

Universums struktur och utveckling

   
 

1C 

 
 

2C 

 
 

3C

 

4C 

 

5C

 
 

D Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska

 
 

1D 

 
 

2D 

 
 

3D

 

4D

 

5D