lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysikbro 2013

Den 14-15 juni 2013 hade vi  Fysikbromöte, i anslutning till de Nordiska fysikdagarna i Lund 12-14 juni.

Några punkter som kom upp under mötet finns i högerspalten och på bloggen Fysikbro. Fortsätt gärna diskussionerna i en Facebook-grupp kring gymnasiefysiken

Vi genomförde också en liten konferens 12-14 september med fokus på nöjesparksfysik, i anslutning till Edutainmentdag på Gröna Lund (12 sept).

Kontakta oss på resurscentrum@fysik.lu.se om du vill föreslå frågor för fortsatta diskussioner inom Fysikbron.

Se också tema från gruppdiskussionerna 2011

  • Lärarnätverk, studiebesök och forskarbesök
  • IKT och fysik
  • Didaktik och examensarbeten
  • Experimentets roll
  • Gymnasiearbete

Välkomna in i gruppen!

Ann-Marie och Lassana

PS: Gilla NRCF på Facebook

2014

2013

Fysikbromöte i Lund 2013

Topics discussed 

  • Fysik 3. Förslag att etablera samarbete mellan dem som kommer att ge kursen. Läs mer
  • En lång diskussion om den stora spridningen i relationen mellan betyg och kunskaper, både från gymnasium och grundskola.
  • Förslag att vi bildar en arbetsgrupp för att ta fram standardiserade diagnoser inom olika områden, som kan användas av lärare över hela Sverige (ev. Norden)
  • Betydelsen av experiment och hur man kan bedöma experimentella färdigheter, inklusive osäkerheter
  • Vad behöver lärarstudenter ha med sig från utbildningen.