lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Program 14-15 juni 2013

Vi träffas efter de Nordiska fysikdagarna för att fortsätta diskussioner om övergång och kontakter mellan gymnasium och universitet. Några av er som presenterat posters under konferensen kan få möjlighet att även göra en muntlig presentation. Sidan fylls på efter hand. Det planeras några olika andra satellitaktiviteter under tidig fredag-eftermiddag, som kan vara av intresse för många, så jag vi börjar det gemensamma Fysikbro-programmet med kaffe kl 15 den 14 juni. Vi återkommer om plats. 

15.30-17.30: Korta presentationer (på svenska, även om engelska titlarna är inklippta från konferensprogrammet, max 20 min)

Inventering av frågor, tankar, förslag inom olika områden, inkl: Nya områden i gymnasiefysiken, gymnasiearbeten, IKT i fysiken, Experimentets roll.

Gemensam middag och fortsatta diskussioner

Lördag 15 juni

(?) Gemensam frukost

9-10 (korta presentationer av pågående lic-projekt mm)

Kaffe

10.30-11.30 Uppföljning av gruppdiskussioner +

11.30-12 Diskussion om fortsättningen + lektorsnätverk (A-S Mårtensson)

Övriga deltagare

  • Kerstin Ahlström, Borås
  • Alami El-Ouafi, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
  • Jonas Forshamn, Kitas, Göteborg
  • Per-Ola Fredriksson, Värnamo
  • Lars Gråsjö, Danderyds gymnasieum
  • Hans Jakobsson, Polhemsskolan, Lund
  • Anne-Sofie Mårtensson, HB + Svenska fysikersamfundet
  • Ann-Marie Pendrill, NRCF
  • Mats Persson, Polhemsskolan, Lund