lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Inspirationsdagar

Inspirationsdagar, KVA, IVA; Skolverket planeras även för höstterminen 2013.

Vi planerar att arbete uppföljning med utveckling av material i anslutning någon av dessa i samarbete med en liten grupp lärare - kontakta Anne-Sofie eller Ann-Marie om du är intresserad av att delta.