lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysikbro - program

Onsdag 12 oktober

Nationellt Resurscentrum för Fysik (NRCF) bjuder in till Fysikbro-möte i Göteborg 12-13 oktober 2011, med syfte att inleda uppbyggandet av en nationell Fysikbro för samarbete mellan universitetsfysiker och fysiklärare på gymnasiet. Fysikbron avser att möjliggöra ett nationellt utbyte av erfarenheter av samarbetsformer som prövats av olika skolor och lärosäten och bygga upp ett nätverk för fortsatt utbyte och utveckling. Vi vänder oss i första hand till er som har eller planerar någon form av samverkan mellan gymnasium och universitet/högskola.

Det finns många skäl att fördjupa detta samarbete. Gymnasiets nya ämnesplaner innehåller nya områden och kräver delvis nya färdigheter av elever och lärare. Genom samarbete och dialog kan kompetensutvecklingen bättre anpassas till skolornas behov och förutsättningar och högskolestudierna kan bli bättre anpassade till de nya studenternas kunskaper. Gymnasiearbetet innehåller flera moment där möjlighet till kontakter med forskare kan vara värdefullt för arbetets utveckling. 

För NRCF innebär utvecklingen av en Fysikbro också att vi etablerar naturliga kontaktpersoner för att bättre kunna nå ut till lärare på gymnasieskolor runt om i landet.

Program: 12 oktober

Chalmersområdet. Öppna föreläsningar

Förmiddag, Sal Euler

Eftermiddag: i föreläsningssalen vid Fysikaliska leksaker.

_______________________________________

 9.30 Kaffe

10.00 Välkomna. Inledning - Kontakter mellan fysiker och gymnasier - hur ser det ut idag? Ann-Marie Pendrill, föreståndare Nationellt resurscentrum för fysik.

10.30 Varför väljer studenter att läsa fysik? Vad har dagens studenter med sig när de lämnar gymnasiet? Vad möter de när de börjar på universitetet? Eva Berglund och Sven Nilsson, Skolstaden Helsingborg, Martin Cederwall, Chalmers.

11.10 Hur förbereder ämnesplanen i fysik för fortsatta studier? Nya ämnesplaner - nya utmaningar och möjligheter. Carlo Roberto, Kungsbacka, Kerstin Ahlström, Borås, Lena Rickardsson, Kalmar.

11.55 Mattebrons samarbetsprojekt kring övergången mellan gymnasium och högskola, Laura Fainsilber, NCM.

12.30 Gruppindelning, gruppdiskussioner och lunch. (Förkunskaper, Studiebesök, Tävlingar och projektarbete, Experimentets roll, Matematik/IKT)

14.15. IT - i fysikundervisningen: Per Jönsson. Malmö Högskola, Mattias Davidsson, Linneuniversitetet

14.45 Gymnasiecentrum och fysikaliska leksaker, Sheila Galt

15.00 Kaffe + besök bland leksakerna

15.30 Gymnasiets projektarbete: Hur hittar man projektideer, handledare, samarbetspartners och bedömare? Ann-Marie Pendrill, NRCF, Daniel Langkilde, Förbundet unga forskare, Kim Freiman, Malmö Borgarskola. Ilya Martchenko, IYPT 

16.15 CAD och våra nya studenter. 

17.00 Avslutning av dagen, förflytting till Lisebergsbyn Kärralund för informella diskussioner.

Kväll, natt och torsdag Lisebergsbyn Kärralund.

Program 13 oktober