lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysikshow som gymnasiearbete

Önskan att göra en fysikshow kan ha sin grund i en övertygelse om att detta kan göra att fysiken upplevs mer positivt eller att något område inom fysiken blir lättare att lära sig. Eleverna kan också ha blivit fascinerade av någon historisk fysiker eller fysikhändelser och kanske vill göra en dramatisering för att dela med sig av sin fascination. En fysikshow tränar naturligtvis många användbara färdigheter, praktiskt handhavande, organisation, kommunikation.

För att en fysikshow för andra elever skall bli ett bra gymnasiearbete bör arbetet på något sätt undersöka om målet med deras show är uppfyllt, t.ex. genom någon form av enkäter/diagnoser före och efter föreställningen. En viktig roll för handledaren är då att hjälpa eleverna att hitta tidigare undersökningar som presenterar bakgrund och också har exempel på många enkätfrågor som kan användas. En bra startpunkt för frågor kring elevers attityder kan vara ROSE-projektet, www.ils.uio.no/english/rose/.) Om fokus i stället ligger på fördjupad förståelse kring något begrepp kan man hitta mycket material t.ex. på na-serv.did.gu.se. Handledaren kan behöva ge stöd vid utformning av enkäter och presentation av resultat.

Kan ett kajakbygge bli gymnasiearbete?

I pressmeddelandet över vinnare i Utställningen Unga Forskare 2010 nämns ett projekt helt kort som "Kajak". Själva kajaken var naturligtvis ett utmärkt blickfång i utställningshallen. Det som gjorde just detta kajakbygge till ett bra projektarbete var att gymnasisterna hade en ide om hur en något ändrad utformning av kajaken röra sig genom vattnet med mindre motstånd. De hade också undersökt vattenmotståndet genom kontrollerade experiment i en stor bassäng och olika mätmetoder.