lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Klimat

Klimatfrågor anknyter på många olika sätt till lärandemålen i gymnasiets ämnesplaner, både inom fysik och andra ämnen.

2014 är Lunds universitet värd för KVAs och Skolverkets inspirationsdag om klimat. I anslutning till dagen uppdateras NRCFs material om klimat.

NRCF deltog under 2011 i ett Nordiskt projekt, Klimatopmøte on-line, som bygger på ett norskt projekt, Klimamote.no. Det är ett rollspel som kan genomföras på c:a 6 lektionstimmar. Materialet har pilottestats under i maj, tillsammans med lärare och elever på i Danmark och på Porthällagymnasiet i Partille, som är en av Sveriges 6 WWF-skolor.

Bakgrundsmaterial om Klimatfrågor.