lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontroversiella frågor

Samhällsfrågor saknar ofta enkla lösningar och kan vara kontroversiella. Det finns mycket material som kan vara till hjälp när du som lärare vill ta upp någon kontroversiell fråga.

Varför undervisar vi naturvetenskap för alla elever i skolan? och Våga ta upp kontroversiella samhällsfrågor i fysikundervisningen, Lena Hansson, Fysikaktuellt, 2010, nr 2, s 16-17.

CoReflect - Collaboration and Reflection on Socio-Scientific Debates

Teaching Controversial Topics, Karin Kirk, SERC; Carleton

Handling sensitive and controversial issues. Oxfam

Teaching on controversial issues. Guidelines for teachers. av Alan Shapiro

Katastrofen i Japan 2011: Läs mer, t.ex. på

Ny Teknik,

Naturskyddsföreningen 

Union of Concerned Scientists

Nuclear Energy Institute