lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tävlingar i fysik och naturvetenskap för gymnasister

Wallenbergs fysiktävling anordnas av Svenska fysikersamfundet

IYPT - International Young Physicists' Tournament

Science on Stage.

Presentera ditt utvecklingsprojekt i Slubice och Frankfurt/Oder i Polen och Tyskland. Öppen för lärare från förskola till gymnasium. Läs mer på http://vetenskapenshus.se/science-stage-1

EUSO:

Tävling för åk 9 i grundskolan och gymnasiet åk 1. Den svenska uttagningen äger rum på skolan 7 nov och tar 80 minuter. Anmälan senast 31 oktober. Finalen äger  i januari då två 3-personerlag tas ut från ca 18 finalister. Olympiaden äger rum i Luxemburg 17::e – 23:e mars 2013. Läs mer på http://www.euso.se/

Se också svenska EUSO på facebook.