lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Besök ett science center

Ett Science Center (eller “Teknik- och Naturvetenskapscentrum") ger möjlighet att uppleva fysikaliska fenomen med alla sinnen, i nya miljöer och sammanhang, och i större eller mindre skala än vad som är möjligt i skolans klassrum. Många science center har stöd från skolverket.

Skolverket: Statsbidrag till Science center

Föreningen svenska Science Centers

Teknikens och sjöfartens museum i Malmö har ett trevligt kunskapstivoli, och för i södra Sverige finns även det nyöppnade (2009) science centret Vattenhallen.

För skolresor kan det också vara aktuellt med andra science centers i Norden.

Nordiska Science center förbundet

Liksom vid andra studiebesök blir utbytet störst om man för- och efterarbetar besöket i klassrummet.

Läs mer

Många science centers har hämtat inspiration från det stora Exploratorium i San Francisco.

Exploratorium

European Network for Science Centers and Museums har i en rapport sammanställt forskning runt vilken betydelse science centers, museer, akvarier mm har för formellt och informellt lärande. Du kan ladda ner rapporten här (PDF, 110 KB)

The Impact of Science & Discovery Centres – A Review of worldwide studies

Center for Informal Learning and Schools är finansierat av amerikanska National Science Foundation och är riktat mot K-12, dvs förskolan till gymnasiet. Centret ska stödja undervisningen inom NO och hemsidan innehåller bl.a en omfattande resursdatabas (med viss amerikansk slagsida, men det finns ändå mycket intressant)

CILS - Center for Informal Learning and Schools

Forskning om science centers

För dig som vill veta lite mer finns det flera avhandlingar om olika aspekter av science centers.

Vaike Fors har studerat hur ungdomar navigerar i ett science center - vad de fastnar för och hur de resonerar. Avhandlingen finns att ladda ner från hennes hemsida.

Vaike Fors hemsida

Eva Davisson har studerat hur utställningarna på ett science center tas fram - hur arbetar de anställda, hur funderar de runt vetenskap och vad är det för bild av naturvetenskap som visas upp?

Eva Davidssons avhandling