lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan med samhället

NRCF arbetar också aktivt med att sprida kunskap om fysik och astronomi i andra sammanhang än skola. Genom våra kompetenta medarbetare svarar vi på medias, allmänhetens, och företags frågor som rör fysik och astronomi.

Nyttiga länkar

Fysikersamfundet