lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan med samhället

NRCF arbetar också aktivt med att sprida kunskap om fysik och astronomi i andra sammanhang än skola. Genom våra kompetenta medarbetare svarar vi på medias, allmänhetens, och företags frågor som rör fysik och astronomi.

Nyttiga länkar

Fysikersamfundet