lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Hur vet du det?

Grunden för ett vetenskapligt förhållningssätt

Hur vet du det du vet? För att du har läst det eller sett på TV, för att "alla vet", för att någon du litar på har berättat det, för att du har sett det själv, för att du har provat själv, för att du har kommit fram till det? Det finns många olika sätt att veta. En grund för ett vetenskapligt förhållningssätt är att hålla frågan "Hur kan vi veta" levande.

Kampanjen Hur vet du det? lanseras  i hela landet 14 april

Hur vet du t.ex.

 • att jorden är rund
 • att jorden roterar kring sin axel
 • när det är vårdagjämning
 • hur mycket jordaxeln lutar
 • att Pythagoras sats är sann
 • hur varm solen är
 • att galaxer rör sig bort från varandra
 • att koldioxidutsläpp bidrar till uppvärmning av jorden
 • hur gammal jorden är
 • hur varmt det är på månen
 • att det finns exoplaneter
 • hur lång en meter är
 • att det finns atomer - och hur stora de är
 • hur atomer är uppbyggda
 • hur vädret kommer att bli imorgon
 • hur man lär sig fysik på bästa sätt

Vår kunskap är en kombination av många olika sätt att veta. Olika slags frågor kräver olika typer av svar. Vi måste skilja på observationer och tolkningar. Komplexa frågor kräver ofta kunskaper från många olika discipliner. Ingen kan själv ta reda på allting från början utan vi måste hitta en balans mellan ifrågasättande, undersökande och accepterande. Ibland behövs en "provisorisk accept" där möjligheten till senare undersökningar hålls öppen.