lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Materialet är hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco av Nationellt Resurscentrum för Fysik.