lu.se

Väder och klimat

Ett projekt på uppdrag av Skolverket med syfte att ge lärare stöd i att utveckla kunskapsområdet "Väder och klimat" genom att utgå från väder som förändras dagligen till att se klimatförändringar på längre sikt och hur detta kan påverka livets förutsättningar.

Förord