lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Från NV-didaktisk forskning till undervisning - om forskningsbaserade utvecklingsarbeten

Konferens på Ven 31 mars - 1 april

Nationellt resurscentrum för fysik fyller 20 år! Vi firade detta genom att inbjuda till en konferens på Ven 31 mars - 1 april med temat "Från NV didaktisk forskning till undervisning - om forskningsbaserade utvecklingsarbeten".  

Vi håller nu på att samla och länka in presentationer och annat material till en informell "Proceeding"

Fokus för konferensen var att utbyta erfarenheter av hur lärare och forskare arbetar med forskningsbaserad undervisningsutveckling i naturvetenskapliga ämnen och hur man kan bygga nätverk mellan forskare och lärare för undervisning inom MINT - matematik, IT, naturvetenskap och teknik.

Vi började med en tillbakablick över 20 år med Nationellt resurscentrum för fysik fortsätter och några exempel på forsknings- och utvecklingsarbeten från förskola till gymnasium och en kort-kort presentation av alla deltagare. Kvällen ger tillfälle till mer informella diskussioner. 

Under andra dagen fokuserade framtidens MINT-utbildning och samverkan för att stödja den. Förmiddags-sessionerna har tema: Forskning och skola och Att tillvarata lärares engagemang - till stöd för lärare. Efter lunch följde paneldebatt och en diskussion om hur resurscentra kan stödja lärares forskningsbaserade utvecklingsarbeten.

Program för dagarna.

De som kunde åka redan kl 10 från Landskrona 31 mars fick guidning på Tycho Brahe-museet. Alla samlades sedan för lunch på Backafallsbyn och konferensen avslutatdes med eftermiddagskaffe 1 april och båt 16.45 från Ven.

Tack till alla som deltog med presentationer och i diskussioner - både formella och informella
Nationellt resurscentrum för fysik
resurscentrum@fysik.lu.se