lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2011

Under våren 2012 kommer vi inte att medverka i Lärarlyftet II, men NO och fysikkurser ges på olika lärosäten - senaste ansökningsdag är 13 januari.

I november 2011 anordnade vi en studiedag i fysik för lärare i Sollentuna, med föreläsningar och workshops (se delar av materialet från dagen).  Vi anordnar gärna studiedagar på just er skola, som vi planerar efter era önskemål. Kontakta oss om ni är intresserade.

Under hösten 2011 har vi gett kursen Upptäcka, Undersöka, Utforska, som också gick under läsåret 2010-2011.

Vi har också bjudit in till kortare nätverksmöten för förskola 17 augusti och ett Fysikbro-möte 12-13 okotber mellan gymnasium och högskola, för att diskutera samordning kring fortbildning.

Under våren 2011 gav vi kursen Att arbeta med fysik i grundskolans tidigare år. och fortrsatte med Lärarlyftskursen Inspirerande NO-undervisning - från vardagen till universum för 6-9 lärare (30 hp, halvfart) 

Vi anordnade också tillsammans med övriga resurscentra NO-biennaler i Luleå och Halmstad.