lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Preliminär planering vt13

Första träffen: 29 januari

9.00-9.30 LUCE + LuVIT Introduktion

9.30 -12: Lena Hansson och Ann-Marie, Introduktion till kursen, Vad är naturvetenskap. Från Galileo till Newton.

12-13 Lunch

13-15: Leif Karlsson: Ellära

15-15.40 Fika och experiment med pendlar

15.40-17.00 Föreläsning och introduktion till Mastering Physics

Mellan första och andra tillfället

 • Diagnos (Nordlab-uppgifter?)
 • Lekplats-laborationer: Fritt fall i klätterställning, pendlar, friktion, gungbräda, ev. karusell
 • EP - planering av svängande fjädrar eller stavar
 • Didaktik, elevdiagnoser mm.
 • Web-möten (Skype eller adobe-connect)

Träff 2: 11-12 mars

Preliminär planering

Måndag 11 mars

9-16 Ellära:(laboration, ca 6 timmar) (Leif)
16-17 Relativitetsteori, introduktion (AMP)

Tisdag 12 mars

8.30-10 Didaktik - seminarium
10-15Rörelsemängdsmoment / Svängande stavar
12-13Lunch
13-15Svängande stavar / Rörelsemängdsmoment
15.30-16.30 "Efterläsning"

Mellan 2a och 3e träffen

 • Arbete med elever - genomförande av något undervisningsupplägg.
 • Fler hemlaborationer och klassaktiviteter.
 • Mastering-physics-uppgifter.
 • Web-träffar (Skype eller Adobe connect)

Träff 3: 27-28 maj

Båda dagarna består av examination för de två delkurserna, enligt:

 • Skriftlig tentamen 4 timmar.
 • Projektredovisning av uppgifter.