lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Middag för galna vetenskapsmän

Mad scientists dinner party

Förbered en dramatisering av diskussionerna i "Mad scientists dinner party" - "Middag för galna vetenskapsmän". Var och en av er väljer en person. Sök information om honom, var beredd att berätta något om hans bidrag och läs på hur han ser på fysiken. Kompletterande information om forskarna kan ni, förutom on-line, hitta t.ex. i "Trettio år som skadade fysiken" eller "Mr. Tompkins underbara värld" av George Gamow eller "De dansande Wu-Li mästarna" av Gary Zukav.

Personer: Gedanken, Farbror Albert, Niels (Bohr), Werner (Heisenberg), Louis (de Broglie), Max och Max (Planck och Born kan ev. utgå) Erwin (Schrödinger)

Läs mer

Se också "The quantum and the Cosmos" med ett ett klassiskt foto från en av Solvay-konferenserna där många diskussioner om kvantfysikens tolkning ägde rum