lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2019

Lärarkurs på CERN v44

Den svenska lärarkursen på CERN under 2019 äger rum 27 oktober - 1 november. Läs mer.
(För att ha utbyte av kursen, som i första hand vänder sig till gymnasielärare bör ni ha klarat tentamen i Modern fysik.)

Lärarlyftet ht 19

Väder och klimat

 • 5 september 9:30-16:30 K262 Startmöte
 • 14-15 oktober Mittmöte inkl introduktion till projektarbete
  14 oktober 9:30-17: Sal H322
  15 oktober 9 - 16: Sal K262
 • 26-27 november: Tentamen Väder och klimat + forts. projektarbete
  • 26 november: Tentamen H421 10-14.30, inkl lunch
  • Eftermiddag: Vattenhallen (fika från 14:45)
   Introduktion och besök
  • 27 november: fm K262, redovisning +
  • fortsättning projektarbete
   Vi är nog klara till lunch,
  • K216 är bokat under eftermiddagen, om ni vill arbeta på plats.
 • 29 Januari
  • Projektredovisning, Väder och klimat fm
  • Ev Studiebesök em

Tider, vt 19

DatumKraft och rörelse (nya studenter vt19) Alla
16 januariStartmöte 10-17, Sal K220
Kraft och rörelse
(Examination, ellära) 9:30-17
Sal K262
17 januariUppstart, Vågor och svängningar (9-16),
Sal K262 fm, K220 em
5 februariTräff 2 Kraft och rörelse, 10-17
K262
6 februari

Kraft och rörelse 8:30-9:30
L218/217 fm

13:30-14:45 Fokusgrupp

Mitträff 10-17

10-12:30 Didaktik, SSI (Lena)

13:30-14:45
Övningpass, även tidigare kurser
15-17: Vågor (LM)

L218/217 fm H322 em

7 februariMitträff, Vågor och svängningar
(9-16)
K262 fm, H322 em
18 mars 

Examination Vågor och svängningar 9:30-17
L218 fm, 
H221 em

19 marsKraft och rörelse 16-17 
K220
Startmöte: Modern fysik 9-16
K262
20 mars

Kraft och rörelse 9-16 
K262 

6 majExamination, Kraft och rörelse, 9:30-17
K 220
7 majGenomgång av tentamen 8:30-9:30, 
K262
Mitträff Modern fysik 10-17
K262
8 majMitträff Modern fysik 9-16
fm, K220, em K262
10 juniExamination, Modern fysik, 9:30-16:30
K262

Kurslitteratur

 • Young, H D och Freedman, R A (2015) Sears and Zemansky`s University Physics with modern Physics, Fourteenth Edition
 • Paul G Hewitt, Conceptual Physics, Global edition, 12th edition, ISBN: 9781292057132
  Som komplement kan ni också titta på hans små filmer HewittDrewIt.
 • B Andersson m.fl. Att förstå naturen: Från vardagsbegrepp till fysik. 6 workshops.
 • Sjøberg, Svein (2010): Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik, Studentlitteratur
 • Angell C m.fl, (2011) Fysikk-didaktikk, Høyskoleforlaget (kan vara svår att få tag på - förslag på alternativ: Teaching physics with the physics suite av Joe Redish)
 • Wickman, P-O och Persson, H (2008), Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan - en ämnesdidaktisk vägledning, Liber

Dessa böcker kommer att användas under alla terminerna. Till detta kommer rapporter och artiklar enligt lärares anvisning. Dessutom kommer vi naturligtvis att använda styrdokument från Skolverket.

För kursen om Klimat och väder tillkommer ytterligare litteratur

Telefonen som laboratorium

Physics Toolbox Sensor Suite + Lektionsförslag

För iPhone kan appen PhyPhoxvara mer användbar.

Kompletterande material, kraft och rörelse

Telefonen som laboratorium:

Physics Toolbox Sensor Suite + Lektionsförslag
För iPhone kan appen PhyPhox