lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

NO-biennaler

2013 är NO-biennalsår: Först ut är Växjö 9-10 april. Läs mer!

Under 2012 anordnades en stor gemensam konferens för lärare i naturvetenskapliga ämnen, från grundskolans tidiga år till gymnasiet. Konferensen NO2012 ägde rum 26-27 april i Göteborg och är en del av Göteborgs internationella vetenskapsfestival.

Vartannat år anordnar vi NO-biennaler för F-9 lärare på några olika platser i landet i samarbete med de andra resurscentra inom NO. NO-biennalerna varar i två dagar och du får som besökare tillgång till ett rikt program med större föreläsningar och mindre workshops. 

Den senaste NO-biennalern anordnades  2011. Tillsammans med resurscentra för Kemi och för Biologi och Bioteknik kommer anordnades NO-biennaler i Luleå 4-5 april och Halmstad 11-12 april. Läs mer:

Under 2009 anordnades NO-biennaler i Lund och Södertälje. Se bildspel. Ytterligare information finns på NO-biennalens hemsida.