lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

IKT för skolans alla ämnen

Skolverket

Skolverket

Skolverket har regeringens uppdrag att utveckla IT- och medieanvändningen i förskola och skola.

  • Multimediabyrån är en del av detta uppdrag och erbjuder pedagoger inspirations- och stödmaterial för att kunna utveckla ett mediepedagogiskt förhållningssätt i undervisningen. Multimediabyrån erbjuder många olika resurser för skolan:
  • Skolverkets sidor för IT i Skolan ger också länkar till nyhetsbrev, bloggar, rapporter och resurser.

Skolinspektionen

Skolinspektionen har granskat användningen av IT-verktyg i undervisningen i bl.a. naturorienterande ämnen.

Datorn i utbildningen

Föreningen datorn i utbidningen svarar för många aktiviteter, bl.a.

Internationellt om IKT i utbildningen