lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Energi

Energimyndigheten
http://www.energimyndigheten.se/

Svensk energi
http://svenskenergi.se/

KVA - Kungliga vetenskapsakademien - om Energi
http://www.kva.se/sv/Vetenskap-i-samhallet/Energi/

Vägval - Energi-möjligheter, IVA - Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014
http://www.iva.se/projekt/vagval-energi/

International Energy Organization
http://iea.org/

NordPool Spot - pris och flöden av el-energi i Norden 
http://www.npspot.com/

Världsstatistik uppdaterad i realtid
http://www.worldometers.info/se/

Klimat och energi från IVL
http://www.ivl.se/sidor/omraden/klimat-och-energi.html

Vilka grundämnen används för energiproduktion?
http://www.aps.org/units/fps/newsletters/201107/jaffe.cfm