lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kunskapskrav, Gymnasiet

Fysiken i samhället: Krav för E/C/A/, Fysik 1

Eleven diskuterar översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat komplexa/ frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade/ argument och redogör översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat/ för konsekvenser av något/något/flera tänkbart/a ställningstagande/n. /// Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera./

 

Hållbar utveckling: Krav för E/C/A/, Naturkunskap 1. 

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade/ slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade argument för dessa.