lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Exempel på uppgifter med anknytning till MAX-IV

Från 18 april

Gunilla Johanssons examensarbete (2009)

Facebook-grupp

Ta fram "MAX-IV-räknebok"

Förslag från lärare som var med 28 februari

 1. Man skulle kunna visa hur elektroner böjs av i ett magnetfält. Är ju inte fysiklärare så jag vet ej vad utrustningen heter.
 2. Intresserad av vad som kan göras för gymnasieelever, såväl kortare besök/uppgifter som det större gymnasiearbetet.
 3. Uppgift nr 6 på Kvalificeringstävlingen 2012 till Wallenbergs fysikpris har anknytning till MaxIV
 4. Tänkte ha med tre delar: lärare, elev, hemsida -
  • Lärare:
   • studiebesök (allmän info. om MAXIV, kostnad, funktion...)
   • kompetens utveckling: teorin (ljuset, våglängd, själva fenomen, fräscha upp minnet för lärarna, mycket användbart i Fysik2 där pratar man mycket om ljuset t.ex. hur man kan bestämma tjocklek på hårstrå,
   • Plancks konstant och röntgen + användning... experiment verksamhet...
  • Elever:
   • studiebesök (allmän info. om MAXIV, kostnad, funktion- ljusets egenskaper...)
   • möjlighet att kunna prata med några forskare/ doktorander om deras verksamhet t.ex...
   • kolla på någons station (vad, hur och varför...).
   • lite om själva teknik (delar som ingår i själva station).
   • Att inspirera elever inför gymnasiearbete (valet av GA, och möjlighet att samarbete med er i Max IV).
  • Hemsida: tillgång till filmer som visar t.ex.
   • kemiska reaktioner t.ex. kondensation,
   • SN1 och SN2,
   • DNA struktur, protein,
   • produktion av ljuset (ink. hur accelerator fungerar med hjälp av magnet.....),
   • filter av ljuset (anpassning efter undersökning t.ex. valet av våglängd för varje experiment...)
   • Simuleringar som man kan köra i skolan t.ex. phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
   • Aktuella pågående experiment, info.
   • Om nya händelse.
   • Tillgång till forskningsresultat eller i form av en bok ...

Från 18 april: Frågor från 6:e-klass.

Eleverna fick två uppgifter och den första var att besvara frågan

”Vad vill du veta om MaxIV?”

 • Vad har dom för utrustning för att få allt och funka? 
 • Vad för typ av experiment?
 • Vad vill man uppnå med MaxIV?
 • Olika skift, hur gör man med det på natten?
  • Hur jobbar dom på natten? Jobbar dom likadant varje natt?
 • Hur är olika rum uppdelade?
 • Gör dom någon mer forskning? ("Jag berättade lite kort om vad vi fick veta efter vår träff.")
 • Vad är det viktigaste dom håller på med?
 • Hur går deras utbildning till?
 • Hur många forskare jobbar där?
 • Hur mycket har forskarna i lön?
 • Vad deras mål är?
 • Vad som skulle krävas för att MaxIV skulle stängas?
  • Kan MaxIV explodera och hur stor chans det är?
  • Om det sker en explosion vad händer då och vad tar dom för åtgärder?   
 • Hur mycket blyväggen väger? (Visade bilder ifrån vårt besök där det bl.a. fanns med en bild på blyväggarna.)
 • Hur många kan man vara i hela MaxIV?
 • Vilka kläder krävs att ha på olika experiment?
 • Hur mycket kostar det att bygga hela MaxIV?
  • Hur hyr man in sig på MaxIV?
  • Hur mycket kostar det att hyra in sig på MaxIV?
 • Vem är chef på MaxIV?
 • Hur stort är det i cm?
 • Från hur många länder jobbar det på MaxIV?
 • Har det varit några kända forskare på Max IV?
 • Vad händer när man klyver en atom? 

Vad vill du se/uppleva/göra på MaxIV?”  

 • Vi vill se olika maskiner och se hur dem fungerar.
 • Vi vill träffa chefen på MAxIV.
 • Vill prova att spränga saker.
 • Vi vill prova att klyva en atom.
 • Vi vill laborarera med olika kemikalier.
 • Rundvandring i hela MaxIV. /Vi vill vara inne i den stora ringen och få visning och få veta vad som händer där.
 • Veta hur "axeluratern" fungerar och ser ut. 
 • Vi skulle vilja utföra experiment som vi inte har möjlighet att utföra i klassrummet/skolan.

Det var allt som mina elever i årskurs 6 undrade om.

Meeting with Stan 23 May 2017


Urban, Lassana, Stan, Ann-Marie

Computer program at Vattenhallen - what happened ?

Urban + Tutti and Emeli are going to PARI2017
http://www.frm2.tum.de/PARI-2017

Problem from Swedish physics olympiad
http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/2012_kvaluppg.pdf

We aim to develop a collection of small (and larger) physics problems for teachers to use of-line

More notes (in Swedish)

MAX IV-adaptation of this worksheet would be useful.
(Must be done by MAX IV)
http://www.lightsource.ca/ckfinder/userfiles/files/synchrotron_101(1).pdf

(Possibly, Stan would be able to come for our conference 10-11 April 2018 )