lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Material från fysikdag i Sollentuna 2011

Utrustad med sina fem sinnen undersöker människan sin omvärld och kallar äventyret vetenskap

På denna sida samlar vi material från Fysikdagen i Sollentuna 24 november 2011

Workshops

  • Ljus och skugga (1-3)
  • Ljus och ljud (4-6)
  • Elektriska kretsar med trolldeg (4-6)
  • Ljud: Ljudets hastighet (7-9)
  • Bedömning 

Kraft och rörelse - Fysik för hela kroppen

Universums uppkomst och utveckling, atomslagens uppkomst. Livets uppkomst. Aktuella forskningsområden inom fysiken..

Material från Peter Ekströms föreläsning

Fysik och samhälle

Klimattoppmöte i skolan

Manhattanprojektet, Physics Education, 41, 493 (2006) (kopia)

Centralt innehåll

1-3

4-6

7-9

Diskussionsunderlag för grundskolans kursplaner i fysik

Kommentarmaterial för grundskolans kursplaner inkl fysik

Se också Benchmarks från Project 2061

Skolinspektionen om fysik