lu.se

Till NRCFs uppgifter hör att ge lärare hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra utveckla material, men ocskå genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Nedan hittar du bilder med länkar till lite mer omfattande delar av vårt material. För att göra materialet mer tillgängligt gör vi här också lista till dessa delar ("portaler")

 Samlingar med länkar till eget och andras material