lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lekplatsen som fysiklaboratorium

(Bild Åsa Arvidsson, Klicka för förstoring)

På lekplatsen finns många möjligheter för eleverna att upptäcka krafter. Att använda lekplatsen för att undervisa om krafter är både förenligt med styrdokumentens centrala delar och med didaktisk forskning som förespråkar ett elevnära arbetssätt.

Att som pedagog utgå från elevernas självklara arena innebör många vinster. Redskapen är kända för eleverna och de vet hur man kan använda dem. Eleverna har redan en känsla i kroppen för vad man kan uppleva på en lekplats.

Som pedagog handlar det om att utgå från elevernas erfarenheter för att stödja eleverna i att undersöka vad som verkligen händer, men också om att utmana eleverna och deras föreställningar om verkligheten. Eleverna vet t.ex. av erfarenhet att man kan gunga tvilling, men fungerar det alltid? Vad spelar roll för att man ska lyckas? Här behöver pedagogen koppla samman elevernas egna erfarenheter med naturvetenskapens begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna skaffar sig rätt verktyg för att undersöka verkligheten på ett korrekt och lustfyllt sätt. Det handlar om att eleverna ska få förtrogenhet med hur man kan genomföra systematiska undersökningar och observationer, men också om hur man kan kommunicera sin kunskap med hjälp av det naturvetenskapliga språket och naturvetenskapens begrepp.

Hur gör man?

På denna www-plats finns många exempel på hur man kan använda lekplatsens olika lekredskap för olika undersökningar med olika svårighetsgrad (se högerspalten). Du hittar också flera artiklar om fysik på lekplatsen, och några användbara  begrepp introduceras.

Gå också med i Facebook-gruppen lekplatsfysik för att får inspiration och dela med dig av egna erfarenheter.

Creative Commons License
Lekplatsfysik,  NRCF.
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Presentationer

Länkar