lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Centralt innehåll, fysik 3

Övergripande syften och Centralt innehåll i  Fysik 3


1: Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.

2: Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.

3: Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.

4: Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.

5: Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

A Rörelse och krafter

1 A

2A

3A

4A

5A

B Materia och material

1 B

2B

3B

4B

5B

C Modellering och simulering

1C

2C

3C

4C

5C

D Fysikens arbetssätt och matematiska

1D

2D

3D

4D

5D